Ungkat: Usapang Aklat | Mga aklat tungkol sa Batas Militar | 21 September 2022

 

Ungkat: Usapang Aklat
Mga aklat tungkol sa Batas Militar
21 September 2022 (Paglulunsad)

 

 

 

Sa kasalukuyang taon ay ginugunita ang ika-50 anibersaryo ng Batas Militar. Kaugnay nito, ang Unibersidad ng Pilipinas Manila, sa pangunguna ng Departamento ng Agham Panlipunan, Kolehiyo ng Aghamat Sining ay magsasagawa ng isang proyekto kaugnay sa mga aklat tungkol sa Batas Militar. 

Upang hikayatin ang kabataan na magbasa ng mga aklat kaugnay sa Batas Militar, isasagawa ang UP Manila: Usapang Aklat, Mga aklat tungkol sa Batas Militar (UNGKAT). Ang gawain ay bubuksan sa mga mag-aaral (high school at kolehiyo). Ito ay ilulunsad sa ika-21 September 2022.

 

ML@50 | Manindigan sa Katotohanan, Itanghal ang Katarungan UP Manila: Usapang Aklat (UNGKAT)

 

 

Mga Panuntunan:

 1. Ang lahat ng mag-aaral sa JHS, SHS, at nasa unang taon sa kolehiyo (na kumukuha ng asignatura tungkol sa Kasaysayan ng Pilipinas) ay inaanyahahan upang maging mga kalahok. Isang entri, isang kalahok lamang.
 2. Ang presentasyon ay isasagawa sa pagrecord sa sariling book talk gamit ang Zoom.
 3. Ang opisyal na panuntunan at gabay ay ihahayag sa 21 Setyembre 2022.
 4. Ang deadline sa pagsusumite ng entri ay sa 30 September 2022.

 

Gabay sa UNGKAT 3MP

Ang mga makikilahok sa gawain ay dapat sumunod sa mga panuntunan:

 1. Ang UNGKAT entri ay isasagawa sa porma ng 3MP (o presentasyon sa loob ng tatlong minuto).
 2. Ang haba ng presentasyon ay tatlong minuto lamang. Ang lagpas sa tatlong minuto ay awtomatikong hindi tatanggapin bilang entri. Ang presentasyon ay ituturing na nagsimula sa unang salita ng mag-aaral.
 3. Maaaring gumamit ng hanggang tatlong slides (hindi kasama ang title slide).
 4. Kinakailangan na may pisikal na kopya ng aklat ang nagbibigay ng book talk. Kailangan ipakita niya ito habang nagsasalita tungkol sa aklat.
 5. Ang wikang gagamitin sa pagpapaliwanag ay Filipino.
 6. Daloy ng Presentasyon:
 7. Ang paglalahad ay dapat malinaw, kaaya-aya, at nakakapukaw ng atensyon. Ang inihahayag ay dapat tugma sa inilalabas na slide. Kailangan ng tatlong slide bilang bahagi ng presentasyon at pagsasalita lamang ang dapat gawin (walang awit, interpretative dance, tula, o ‘spoken word poetry’).
 8. Ang bawat entri ay dapat i-record sa Zoom. Tiyakin na maayos ang visuals at audio

 9. Ang pagsusumite ay pagsang-ayon sa mga alintuntunin ng gawain.

 10. Ang mga mapipiling entri ay magkakamit ng gantimpala at sertipiko.

 11. Ang mga entri ay dapat isumite gamit ang link: https://bit.ly/UNGKAT2022
 1. Pagpapakilala ng sarili (pangalan, baytang, paaralan)
 2. Ihayag ang pamagat ng aklat (habang ipinapakita na hawak ito) kasama ang bibliographic entry nito (may-akda, palimbagan, taon ng pagpapalimbag at kung may iba pang edisyon).
 3. Ilarawan ang nilalaman ng aklat (malaya ang nagrerebyu kung papaano ito gagawing kaaya-aya)
 4. Magbigay ng pangwakas na pahayag kung ano ang ambag ng aklat at bakit ito kailangan basahin.